SAMMEN GJØR VI EN FORSKJELL

Litt om Madagascar

Madagaskar ligger ca. 400 kilometer øst for Afrikas sørøstlige kyst og er verdens fjerde største øy. Om lag 80 prosent av dyre- og planteartene på Madagaskar finnes ikke andre steder i verden. Befolkningen er på ca. 22 millioner innbyggere. På tross av at Madagaskar er rikt på naturressurser, er landets innbyggere blant verdens fattigste. Rundt 80 prosent av den yrkesaktive befolkningen er sysselsatt i jordbrukssektoren. Jordbruk og kvegdrift danner det viktigste inntektsgrunnlaget for størstedelen av befolkningen.