Om Organisasjonen

Blueways er en ikke-for-profit basert organisasjon som gjennom sitt engasjement og flere konkrete prosjekter ønsker å bidra til å bekjempe fattigdom på Madagaskar. Organisasjonen ble dannet i 2016 av en rekke ildsjeler. Den består av frivillige medlemmer med ulike evner og kunnskaper som er essensielle for organisasjonens prosjekter og visjoner. Alle prosjektene blir hovedsakelig finansiert av private donasjoner, gaver, innsamlinger og/eller frivillig innsats fra enkeltpersoner eller foretak.

Kjerneverdier

Engasjement - Medmenneskelighet - Solidaritet

"Fihavanana"

Visjon

Å hjelpe Madagaskar ut av fattigdom. Vi ønsker at befolkningen i byene så vell som på landsbygda skal ha det bra og kunne stå på egne bein. Alle gasserne skal være stolte av sine respektive kulturelle identiteter, språk, kultur og tradisjoner.


Engasjement

Uniform children IDENTITET: En må kjenne sin identitet for å kunne utvikle seg. Promotering av gassisk kultur og språk er en av våre viktige satsingsområder
Madagascar dry land UAVHENGIGHET: Vi skal bidra med utstyr og opplæring slik at bønder blir selvforsynt med vann. Dette vil hjelpe dem betraktelig med å bli økonomisk selvstendig da vann er svært kostbart.
Madagascar dry land EFFEKTIVIGERING: Effektivisering av bønder og jordbruk er også et stort statsingsområde for oss. Vi vil bidra med kunnskap om nye metoder, samt enkle men effektive utstyr.