Veien ut av fattigdom

“Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Gi en man en fiskestang og han har mat resten av livet”
- Lao Tseu
Madagascar dry land

IRRIGASJON

Vannmangel er et stort problem på Madagaskar, spesielt for bønder. Kort regnsesong gir ikke tilstrekkelig med vann for jordbruk. På høylandet utgjør kunstig vannede arealer over halvparten av den dyrkede jorden. Den andre halvdelen er udyrkebar grunnet liten eller ingen vanntilgang.

Blueways har i sammarbeid med lokale verksteder utviklet en vanndrevet vannpumpe. Vannpumpen bruker fornybar energi (elvevann) til å pumpe vann. Pumpen krever ingen annen kraftkilde enn den kinetiske energien som er i det strømmende elvevannet. Pumpene skal hjelpe bøndene til å distibuere/frakte vann for å fremme veksten i tørre og høytliggende områder.

rice planting

RISPLANTING

Madagaskar er et jordbruksland. Omtrent halvparten av det dyrkede arealet på Madagaskar er tilplantet med ris, noe som gjør risdyrking delvis til en monokultur. Risplanting er fysisk hardt og tidkrevende arbeid. Under risplanteperioden er det daglig mange mennesker ute på rismarkene, og det er ofte kvinnene og barn som står for plantingen.

Blueways skal i samarbeid med lokal ekspertise utvikle en risplante-maskin som vil forenkle og effektivitisere risplantingen. Med en risplate-maskin som håndteres av kun en person, vil energi og tid for et dusin mennesker satt til tilsvarende arbeid bli bespart. Dette er tid som istedet f eks kan gå til skolegang for barna.

children playing with water

RENT DRIKKEVANN

Mangel på rent drikkevann har en negativ påvirkning på utdanningsmulighetene og matsikkerheten særlig for bøndene på Madagaskar. Et Blueways-prosjekt er å utvikle et system som skal kunne destillere hvilket som helst vann til drikkevann. Systemet vil være drevet av solenergi. Designet på systemet vil være enkelt og rimelig å produsere slik at selv små lokale gassiske verksteder skal kunne produsere det. Målet er at folk på landet skal bli selvforsynte med kontinuerlig rent drikkevann.

Children

IDENTITET

“Man må først kjenne sin egen identitet før man vet hvilken vei han/hun skal ta”
- Gisèle Rabesahala

sitat fra . På tross av at Madagaskar er rikt på kultur og tradisjoner er dessverre gassere flest mindre stolt av sin identitet. Blueways skal promotere for at gasserne skal blir bedre kjent med sin egen identitet, kultur og språk.